ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਗੇਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ

Image result for ਅਗੇਤੇ ਮਟਰ

ਅਗੇਤੇ ਮਟਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਟਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਉਗਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਖੇੜਾ ਅਤੇ ਤਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤੇ  ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ i ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਹਿਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।Image result for ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਮਟਰ ਅਗੇਤਾ 7: ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛੇਤੀ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੂਟੇ ’ਤੇ 15-18 ਭਰਵੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਫਲੀ ਵਿੱਚ 7-9 ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਰਮਿਆਨੀ (9.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ 65-70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਝਾੜ 32 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ।Related image

ਏ ਪੀ-3 (ਮਟਰ): ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੂਟੇ ਮਧਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਰਮਿਆਨੀ (8.85 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਤੋ ਮੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਰ ਫਲੀ ਵਿੱਚ 7-8 ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੋਟੇ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ 65-70 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਝਾੜ 31.5 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।Image result for ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਪੰਜਾਬ 89: ਇਸਦੇ ਬੂਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੰਮੇ, ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ (28-30) ਫ਼ਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਲੀਆਂ ਦਿਲ ਖਿਚ੍ਹਵੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਫ਼ਲੀ ਵਿੱਚ 9-10 ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲੀਆਂ ਆਮ ਤੋਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਾਣੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਫ਼ਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਮ 60 ਕੁਇੰਟਲ (ਹਰੀਆਂ ਫ਼ਲੀਆਂ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਖੇੜਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਮਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ।Image result for ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 45 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ 30 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਸਲਾ 3075 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ 3010 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਮਟਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਾਦ ਡਰਿਲ ਨਾਲ ਵੱਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਟਾਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚੌੜੀਆਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵੱਟ ਉਤੇ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਡਰਿੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।Image result for ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਟੀਕਾ ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧਣਾ: ਮਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਆਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਖੇੜਾ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਵਿਸਟਨ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਜਾਂ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਫਲੋਰੇਸੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 15 ਗ੍ਰਾਮ+1ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ੌਬੀਅਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਪੈਕਟ (ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਜਾਂ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਵਿਸਟਨ ਜਾਂ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਵਿਸਟਾਨ ਜਾਂ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਫਲਰੇਸੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 675 ਗ੍ਰਾਮ+45 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਰਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ 45 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਛਾਂਵੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬੀਜ ਦਿਓ।Image result for मटर

ਖਾਦਾਂ: ਮਟਰ ਵਾਸਤੇ ਏਕੜ ਪਿਛੇ 8 ਟਨ ਗੋਹੇ ਦੀ ਰੂੜੀ , 20 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (45 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ) ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ (155 ਕਿਲੋ ਸੁਪਰਫਾਸਫੇਟ) ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।Image result for मटर

ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਬੀਜ ਉਗਣ ਤੋਂ 4 ਅਤੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੋ । ਮਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਟੌਂਪ 30 ਤਾਕਤ (ਪੈਂਡੀਮੈਥਾਲਿਨ) ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਜਾਂ ਐਫ਼ਾਲੋਨ 50 ਤਾਕਤ (ਲੀਨੂਰੋਨ) 500 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਨਦੀਨ ਉਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ । ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ 150 ਤੋਂ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਚੌੜੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।Image result for मटर

ਸਿੰਚਾਈ: ਬਿਜਾਈ ਠੀਕ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਉ। ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫ਼ਲ ਪੈਣ ’ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਓ । ਮਟਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਾਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3-4 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈImage result for मटर

ਕੀੜੇ: ਥਰਿੱਪ (ਜੂੰ) ਕੀੜਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 400 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਰੋਗਰ 30 ਈਸੀ (ਡਾਈਮੈਥੋਏਟ) ਨੂੰ 80-100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਕ ਛਿੜਕਾਅ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਕਰੋ।ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੰਗੀ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੇਪਾ ਵੀ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉ ਜੋ ਥਰਿੱਪ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਗੇਤੀ ਬੀਜੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਤਣੇ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇ ਸਿਆੜਾਂ ਵਿਚ 3 ਕਿਲੋ ਥਿਮਟ 10 ਜੀ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਫੂਰਾਡਾਨ 3 ਜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾੳ।Image result for मटर

ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ: ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਧੱਬੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਤਣਿਆਂ, ਸ਼ਾਖਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੀਆਂ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਧ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਫਸਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ 80 ਮਿਲੀਲਿਟਰ ਕੈਰਾਥੇਨ 40 ਤਾਕਤ ਜਾਂ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਫ਼ੈਕਸ ਨੂੰ 200 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਛਿੜਕਾਅ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕਰੋ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਵਿਸਟਨ ਜਾਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਜਾਂ ਸੂਡੋਮੋਨਾਸ ਫਲੋਰੇਸੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ 15 ਗ੍ਰਾਮ+1 ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਪਟਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

*ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

क्या आप के कानो में भी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं ?

टिनिटस एक ऐसी अजीब सी बीमारी है जिसके अंतर्गत कानों के अंदर बिना किसी वजह के एक आवाज़ गूंजती रहती है।Image result for टिनिटस यह कोई आम समस्या नहीं है। यह कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी बीमारी का लक्षण है। यह रक्तवाहिनियों की समस्या या उम्र के साथ सुनने की शक्ति क्षीण पड़ने से जोड़ी जा सकती है। लोग टिनिटस से काफी परेशान रहते हैं क्योंकि इससे सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है जो कि हमारे जीवन का काफी महत्वपूर्ण भाग है।Image result for टिनिटस इसके बावजूद टिनिटस कोई बड़ी समस्या नहीं है। उम्र के साथ लोगों के सुनने की क्षमता कम होती जाती है। कुछ उपचारों की मदद से आप इसे ठीक कर सकते हैं।
टिनिटस के लक्षण :
आसपास किसी भी तरह की आवाज़ ना होते हुए भी आपके कानों में किसी आवाज़ का गूंजना ही टिनिटस कहलाता है। इसके कुछ लक्षण हैं:-

1. सिसकारी
2. दहाड़
3. कानबजना
4. आवाज़गूंजना

स्थिति के गंभीर होने के मुताबिक़ कान में आवाज़ का गूंजना कम या ज़्यादा हो सकता है।Image result for टिनिटस कुछ लोगों को ये आवाज़ें एक कान में ही सुनाई देती है तो कुछ को दोनों कानों में। कुछ लोगों को ये आवाज़ें इतनी तेज़ सुनाई देती है कि वो असली आवाज़ ही नहीं सुन पाते। कुछ लोगों के लिए यह समस्या अस्थायी रूप से परेशान करने वाली होती है और अन्य लोगों को काफी दिनों तक ये समस्या सताती है।Image result for टिनिटस
टिनिटस के प्रकार :
1. व्यक्तिपरक टिनिटस
यह एक ख़ास प्रकार का टिनिटस होता है जिसमें आप सुन सकते हैं। ज़्यादातर लोग इस प्रकार के टिनिटस से जूझते हैं। इस प्रकार के टिनिटस का मुख्य कारण कान के अंदरूनी, बाहरी तथा मध्य भाग में समस्या होना है। अगर आप सुनने की नसों में आई समस्याओं से परेशान हैं तो आपको व्यक्तिपरक टिनिटस की समस्या है।Image result for टिनिटस

2. वस्तुगत टिनिटस
यह टिनिटस काफी कम लोगों में पाया जाता है तथा सिर्फ डॉक्टर ही जांच के दौरान इसे सुन सकते हैं। इस प्रकार के टिनिटस का मुख्य कारण खून की धमनियों में किसी प्रकार की कोई समस्या है। यह अंदरूनी हड्डियों की कोई समस्या मांसपेशियों में मरोड़ की परेशानी हो सकती है।Image result for टिनिटस
टिनिटस के कारण :
तेज़ आवाज़ों के संपर्क में रहना
आमतौर पर फैक्ट्री में भारी उपकरणों की आवाज़ से काफी शोर पैदा होता है। इसके अलावा गाने बजाने के तमाम उपकरण काफी शोर पैदा करते हैं। अगर आप इनमें से किसी चीज़ के संपर्क में हैं तो आपको टिनिटस होने की संभावना काफी ज़्यादा है।Image result for टिनिटस

कान की हड्डियों में परिवर्तन
अगर आपके कान की हड्डी कान के बीच में कड़ी हो रही है तो इससे आपके सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। यह हड्डियों के अतिरिक्त रूप से बढ़ने की वजह से भी होती है जिसका कारण आनुवांशिक हो सकता है।>
उम्र आधारित समस्या
उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई समस्याएं आती हैं।Image result for टिनिटस सुनने की क्षमता क्षीण होने का उम्र के साथ भी सम्बन्ध हो सकता है। इससे टिनिटस की समस्या भी हो सकती है। 60 साल की उम्र से यह समस्या शुरू हो सकती है। इसका एक चिकित्सकीय नाम भी है – प्रेस्बाईक्यूसिस।

कान में वैक्स जमा होना
कानों का मोम कानों में गन्दगी एवं बैक्टीरिया जाने से रोकता है। पर कभी कभी अतिरिक्त मात्रा में मोम हमारे कानों में एकत्रित हो जाता है। ऐसे में भी टिनिटस की समस्या हो सकती है।Image result for टिनिटस

टिनिटस का उपचार :
दवाई बदलना
कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी टिनिटस होता है, अतः अपनी दवाइयों को बदलें।
कान का मोम निकालें
अगर आपके कान में काफी मोम जम गया है तो इसे निकालना आवश्यक है। परन्तु इसके लिए हेयर पिन का प्रयोग न करें क्योंकि इससे कानों को हानि पहुँच सकती है।Image result for टिनिटस

कान ढकने का यंत्र
आप अब कानों को स्वस्थ रखने के लिए कान ढकने के मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। इसको पहनने के बाद आपको बाहरी शोर का सामना नहीं करना पडेगा।

वाइट नॉइज़ मशीन
ये ऐसे यंत्र होते हैं जो पर्यावरण सम्बन्धी आवाज़ निकालते हैं जैसे समुद्र की लहरें और बारिश। यह टिनिटस का काफी महत्वपूर्ण उपचार है।

आपकी पार्टनर बोल उठेगी, अब बस भी करो ना !

हर बैडरूम में कभी ना कभी वो पल आ ही जाता है जिससे हर पुरुष घबराता है और वो पल होता है जब पार्टनर को संतुष्ट किये बिना ही पुरुष स्खलित हो जाता है । Image result for बीवी (WIFE) की चीखें निकाल देगासामान्यतः यह अवस्था अपने आप ही सही हो जाती है किंतु यदि किसी कारणवश शीघ्रपतन का यह दौर ज्यादा दिनो तक चलता ही रहे तो चिंता होना स्वाभाविक ही है । इस समस्या के समाधान के लिये बहुत से प्रयोग और नुस्खे आपको बहुत सी जगह पढ़ने को मिल जाते हैं किंतु क्या उनसे वास्तव में सही समाधान हो पाता है ? शायद नही ।Image result for husband wife bedroom sad लेकिन इस पोस्ट में दिया जा रहा यह प्रयोग बहुत से लोगो पर आजमाया हुआ और बहुत ही सटीक समाधान है ।
इस प्रयोग के लिये आपको निम्नलिखित सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी :-
1 :- गाय का दूध
2 :- बादाम
3 :- सौंठ ( सूखी अदरक ) का पाउडर
4 :- छोटी इलायची का पाउडर
5 :- असली केसर
यहाँ पढ़िए : बीवी (WIFE) की चीखें निकाल देगा ये ज़बरदस्त नुस्खा

प्रयोग विधी :- 10 गिरियॉ बादाम की लेकर रात भर के लिये एक कटोरी साफ पानी में भिगो दें । Image result for husband wife bedroom omgअगले दिन सुबह इन बादाम की गिरियों का छिलका उतार लें और इनको सिल-बट्टे पर पीसकर चटनी सी बना लें । 200 ग्राम गाय का दूध लें और ये पिसी हुयी बादाम की गिरियॉ डालकर थोड़ा सा गर्म कर लें । जब पीने लायक गर्म हो जाये तो इस दूध में एक चुटकी इलायची पाउडर और एक चुटकी असली केसर मिलाकर अच्छे से चला लें । दूध को मीठा करने के लिये मिश्री अथवा देशी खाण्ड का प्रयोग करें ।Image result for husband wife bedroom in mood
यहाँ पढ़िए : सेक्स में लंबे समय तक आनंद उठाने के टिप्स – एक बार जरुर आजमाइए !

सेवन विधी :- यह तैयार दूध रोज सुबह एक बार ही पीना पर्याप्त है । यह दस दिन लगातार सेवन करने से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है । स्वस्थ लोग भी इसका सेवन करके असीम ताकत को प्राप्त कर सकते हैं । कितने भी दिनो तक सेवन किया जा सकता है । Image result for husband wife bedroom omgध्यान रखने वाली बात है कि दूध देशी गाय का ही लेना है और केसर भी असली ही होना चाहिये ।

चुटकी बजाते सेकण्ड्स में ज़ुकाम हो जायेगा छू मंतर।

जुकाम कैसा भी हो, ये प्रयोग ऐसा है के इसको करते ही ऐसे असर आएगा जैसे कोई जादू. और अगर आपको अक्सर ही ज़ुकाम रहता हैं और आप ज़ुकाम की दवा खा खा कर परेशान हो गए हैं तब तो आपके लिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हैं।Image result for जुकाम कैसा भी हो

आप इस घरेलु नुस्खे से चुटकी बजाते ही जुकाम से आराम पा सकते हैं।

आइये जाने इसके बारे में।

जुकाम को दूर भगाने की चमत्कारिक औषिधि आपकी रसोई में ही मौजूद हैं।

ये हैं रोज़ाना भोजन में इस्तेमाल होने वाला एक छोटा सा मसाला – जीरा। जी हाँ जीरा।

इस छोटे से जीरे में न सिर्फ ज़ुकाम और सिर दर्द भगाने के गुण हैं – यह फंगस और बैक्टीरिया से भी लड़ता है – जीरा इन्फेक्शन्स से भी बचाता है और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है।Image result for जुकाम कैसा भी हो

जीरे में विटामिन ए और विटामिन सी भी हैं, ये सर्दी – ज़ुकाम से बचाते हैं।

जाने ज़ुकाम होने पर कैसे करे जीरे का इस्तेमाल :-

ज़ुकाम होने पर आप एक चम्मच जीरा कच्चा ही धीरे धीरे चबा चबा कर खाए।

आपको तुरंत आराम मिल जायेगा। ज़ुकाम होने पर दिन में 3-4 बार खा सकते हैं।

इसके साथ आप जीरा चाय भी पी सकते हैं।Image result for जुकाम कैसा भी हो

जीरा चाय
दो कप पानी में एक चम्मच जीरा डालकर उबालें – जब पानी उबल जाए तो उसमें पिसी हुई अदरक चाय वाला आध पौन चम्मच और तुलसी की 8 – 10 पत्तीयां डालकर फिर से उबालें। इस पानी को छाने और फिर इसे धीरे – धीरे पिएं।

जीरा डाल कर पानी की गर्म स्टीम भी ली जा सकती हैं।

जीरा स्टीम
पानी में जीरा उबालकर स्टीम भी ले सकते हैं – इसमें थोड़ी लौंग मिला लें !

इससे आपकी बंद नाक खुल जाएगी और ज़ुकाम से राहत मिलेगी।Image result for जुकाम कैसा भी हो

ध्यान रहे कि स्टीम लेने के बाद थोड़ी देर अपना सिर और छाती चादर से ज़रूर ढक लें।

अगर स्टीम लेने के बाद बाहर गए व ठंड लग गई – तो चेस्ट कन्जेशन के चांसेस होते हैं।

अगर आपको ज़ुकाम के साथ ठंड भी लग रही है – तो रात में गर्म दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पिएं।

इससे आपको ज़ुकाम के साथ – साथ खांसी से भी राहत मिलेगी।Image result for जुकाम कैसा भी हो

हल्दी के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी ये पोस्ट पढ़ सकते हैं।

ਜਦੋਂ ਅੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ‘ਧੂੰਆਂ’

 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਮੇਟਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਵੰਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।Image result for ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ

ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 75 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਫੂਲ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਫੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ’ਚ ਖੇਤ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮਗਰੋਂ ਧੂੰਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।Image result for ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ

ਨੇੜੇ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੱਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।Image result for ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ

ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਚਲਾਣ ਕੱਟਣ ਆਏ ਸੀ ਪਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕੱਠ ਸਾਹਮਣੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚਾਲੀ Image result for ਬਿਜਲੀ
ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆ ਕ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਯਾ
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
sarkari mulazam bnaye bandhak by TadkaVideos

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੲੀ ਵਰਤੌ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਐੱਲ.ਈ.ਡੀ. ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਲੇਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ
ਨੂੰ ਇੱਕ kettle ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਹਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤਣ
ਲੈਪਟਾਪ ਵਰਤਣ (ਵਾਟਸ ਵਿਚ 30 80) ਇੱਕ ਡੈਸਕਟਾਪ ਪੀਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਵਾਟਸ ਵਿਚ 100 200)
ਵੱਡੇ ਪੀਸੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
ਊਰਜਾ-ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਲਬ ਜ ਕੁਸ਼ਲ LED ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਸਟੋਰ ਦੇ ਤਬਾਹ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ 22..Image result for ਬਿਜਲੀ

ਫਰਿੱਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੱਖਣ (Colruyt ਹੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਅਭਿਆਸ)
ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਇਲਰ: ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਪ ਬਰਨਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1, 4 ਵਾਟ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ 8760 / 80 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਟਾਈਮਰ
ਘੱਟ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਸਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਹ ਵੀ)Image result for ਬਿਜਲੀ
ਬੱਚੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ
ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨਜ਼, ਸੋਲਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਪਣ: ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਪੀਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਫ਼੍ਰੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ (ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤ ਦੇ ਨਾਲ)

इस अचूक नुस्खे से जोड़ों का दर्द, रातों रात सदा के लिए गायब Joint pain remedy Ghutane ke dard ka ila

Video Niche Hai ..

सभी प्रकार के जोड़ों और हड्डियों में दर्द का कारण, लक्षण और घरेलु उपचार ..!!
जोड़ों का दर्द/Joint Pain treatment at homeImage result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द
जोड़ों का दर्द शरीर के किसी भी हिसे में हो सकता है .काफी समय बैठे रहने से, सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते है या दर्द करने लग जाते है. जिसे हम जोड़ो का दर्द या Joint Pain कहते है. जोड़ों का दर्द दो प्रकार का हो सकता है Osteo और Rheumatoid . कभी कभी घुटनों के दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने लग जाता है. जोड़ों का दर्द हमे पैरों के घुटनों, गुहनियों, गदर्न, बाजुओं और कूल्‍हों में हो सकता है.Image result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

जब किसी जोड़ में उपसिथ भंग हो जाती है तो हड़िया एक दूसरे से रगड़ खाने लग जाती है इस से सूजन , दर्द ऐंठन उत्पन होती है

जोड़ों के दर्द के कारण :– Joint pain treatment at home
* हड्डियों में मिनरल यानि की खनिज की कमी होना
* अर्थराइटिस
* बर्साइटिस
* कार्टिलेज का घिस जाना
* खून का कैंसर होना (Blood Cancer )
* उम्र बढ़ने के कारण
* हडियों में मिनरल की कमीImage result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

जोड़ों के दर्द का लक्षण-
हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लक्षण हैं-

चलने, खड़े होने, हिलने-डुलने और यहां तक कि आराम करते समय भी दर्द
सूजन और क्रेपिटस
चलने पर या गति करते समय जोड़ों का लॉक हो जाना
जोड़ों का कड़ापन, खासकर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता हैImage result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द
मरोड़
वेस्टिंग और फेसिकुलेशन
अगर बुखार, थकान और वजन घटने जैसे लक्षण हों, तो कोई गंभीर अंदरूनी या संक्रामक बीमारी हो सकती है। आपको डॉक्टर से बात करना चाहिए।
नीचे दिए गए नुस्खो से आप जोड़ो के दर्द से छुटकरा पा सकते हैं –
#हल्दी और अदरक की चाय :– haldi aur adrak se jodo ke dard ka ilaj
हल्दी और अदरक दोनों हो anti-inflammatorys होते है. और ये दोनों हमे जोड़ों के दर्द से भी शुटकरा दिला सकते है .
* २ गिलास पानी
* १/५ (1 / 5 ) चमच अदरक का पाउडर
* १/५ (1 / 5 ) चमच हल्दी का पाउडर
* आप शहद भी ले सकते हो मिठास के लिएImage result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

ये नुस्खा बनाने की विधि :—
२ गिलास पानी को उबाल लीजये और उस में आधा आधा चमच हल्दी और अदरक पाउडर डाल लीजिए. और इस मिश्रण को १०-१५ (10 -15) मिनट शोड दिज्ये . उस के बाद उसमे शहद डाल भी डाल सकते हो और इस कड़े का दिन में दो बार सेवन कीजिए

और कुछ ही दिनों में रिजल्ट आप के सामने आ जए गा.Image result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

#मालिश (Massage) से जोड़ों के दर्द का इलाज
मालिश करने से जोड़ों के दर्द को आराम मिलता है, मालिश लसुन के तेल, सरसों के तेल या नारियल के तेल से हल्के हाथो से करें

#लहसुन (Garlic) से जोड़ों के दर्द का इलाज
लहसुन की 10 कलियों को 100 ग्राम पानी एवं 100 ग्राम दूध में मिलाकर पकायें। पानी जल जाने पर लहसुन खाकर दूध पीने से दर्द में लाभ होता है।Image result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

250 मि.ली. दूध एवं उतने ही पानी में दो लहसुन की कलियाँ, 1-1 चम्मच सोंठ और हरड़ तथा 1-1 दालचीनी और छोटी इलायची डालकर पकायें। पानी जल जाने पर वही दूध पीयें।

लहसुन की दो कलिया रोज सुबह खली पेट खाये. सरसों के तेल में लसुन की कलिया डाल कर भुन ले और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर लगए तथा मालिश करें. इस विधि से आप को बहत लाभ प्राप्त होगा.

#लाल मिर्च पॉवडर(Red Chilli Powder ) से जोड़ों के दर्द का इलाज
लाल मिर्च का पाउडर भी जोड़ों के दर्द से राहत दिला सकता हैImage result for जोड़ों और हड्डियों में दर्द

एक कप नारियल के तेल को गर्म करने के बाद उस में दो चमच लाल मिरच पाउडर के डाल लीजिए और इस मिश्रण को दर्द से प्रभावित जगह पर 15 से 20 मिनट लगा कर रखे.ये विधि आप के लिए लभदयिक साबित हो गी

#निर्गुण्डी से जोड़ों के दर्द का इलाज
निर्गुण्डी के पत्तों का 10 से 40 मि.ली. रस लेने से अथवा सेंकी हुई मेथी का कपड़छन चूर्ण तीन ग्राम,सुबह-शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाभ होता है। यह मेथीवाला प्रयोग घुटने के वातरोग में भी लाभदायक है। साथ में वज्रासन करें।

10 रूपये में तैयार इस नुस्खे से लंबाई इतनी बढ़ जायेगी कि लोग पहचान नहीं पायेंगे

10 रूपये में तैयार इस नुस्खे से लंबाई इतनी बढ़ जायेगी कि लोग पहचान नहीं पायेंगे

आज के दौर में हर आदमी चाहता है की उसकी लम्बाई ( Lambia ) अच्छी हो। जिन लोगों की हाइट कम होती है वे लोग अपने पर्सनालिटी में कुछ कमी सी महसूस करते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम लोगों की लंबाई केवल 18 साल तक ही बढ़ सकती है पर ऐसा भी नहीं है कि 18 साल के बाद लम्बाई बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती हैं नियमित रूप से व्यायाम, पौष्टिक आहार के सेवन और कुछ नियमों का पालन करके हम निश्चित ही कुछ इंच तक अपनी लम्बाई बढा सकते हैं।Image result for अगर लंबाई बढ़ानी है

इसके अलावा अगर लंबाई बढानी है तो एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट अपनाएं। इसके अलावा कई लोग अपनी लंबाई बढाने ( lambai badayen ) के लिये बाजार में मिलने वाली कई तरह की दवाइयों का भी सेवन करने लगते हैं जिससे तमाम साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। नीचे कुछ प्राकृतिक तरीके दिये जा रहे हैं जिसके बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगें और आपकी हाइट 18 साल के बाद भी बढ़ सकती है।Image result for अगर लंबाई बढ़ानी है

* स्मरण शक्ति और हाइट बढ़ाने ( Height Badayen ) के लिए गेहूँ के दाने के बराबर मात्रा में चूना रोज दही, दाल या सब्जी में मिलाकर खाना चाहिए । या पानी में मिलाके पीना चाहिए । इससे लम्बाई और स्मरण शक्ति दोनों का ही विकास होता है। शरीर में चैतन्यता और चपलता आती है।
इस उपाय को करने से 3 माह में ही कद बढ़ना ( Kad badana ) शुरू हो जाता है , इसका नियमित रूप से सेवन करने वाले लोग त्रीव बुद्दि वाले और अच्छी लम्बाई वाले होते है । ( लेकिन पथरी के मरीज चूने का सेवन ना करें )Image result for अगर लंबाई बढ़ानी है

* कद बढ़ाने के लिये सूखी नागौरी, अश्वगंधा की जड़ को कूटकर बारीक कर चूर्ण बना लें। बराबर मात्रा में खांड मिलाकर किसी टाईट ढक्कन वाली कांच की शीशी में रखें। इसे रात सोते समय रोज दो चम्मच गाय के दूध के साथ लें।
इससे दुबले व्यक्ति भी मोटे हो जायेंगे। कम कद वाले लोग लंम्बे हो सकते हैं। इससे नया नाखून भी बनना शुरू होता है। इस चूर्ण का सेवन करने से कमजोर व्यक्ति अपने अंदर स्फूर्ति महसूस करने लगता है। इस चूर्ण को लगातार 45 दिन तक लेते रहें। इससे मात्र 45 से 60 दिन में ही लम्बाई बढ़ जाती है । इस चूर्ण को शीतकाल में लेने से अधिक लाभ मिलता है।Image result for अगर लंबाई बढ़ानी है3

* मनुष्य को अपने हाथ तथा पैरों के बल झूलने तथा दौड़ने जैसी कसरतों के अलावा भोजन में प्रोटीन, कैल्शियम तथा विटामिनों की जरूरत बहुत आवश्यक है तथा पौष्टिक भोजन करने से लम्बाई बढ़ने में फायदा मिलता है।

* लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा विटामिन डी की आवश्यकता होती है | विटामिन डी मशरूम, बादाम, दाल, टोफू, गाय के दूध और दूध से बने पदार्थो में और सूर्य की किरणों आदि में पाया जाता है। अत: बढ़ते बच्चो के लिए इन चीज़ो की नितांत आवश्यकता है |Image result for अगर लंबाई बढानी है

* लम्बाई बढ़ाने के लिए प्याज़ और गुड का एक साथ सेवन करें इससे शरीर का विकास तेजी से होता है । इस प्रयोग को करने से 24 25 साल के लोगो की लम्बाई को भी बढ़ते देखा गया है |

* लम्बाई बढ़ाने के लिए सुबह और शाम 200 ग्राम दूध में 1/2 चम्मच हल्दी और 3-4 बून्द शिलाजीत डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म करके अश्वगंधा के साथ साथ लें । इससे शरीर बलशाली बनता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और लम्बाई भी बढ़ती है ।

कंगाली से छुटकारा पाने के लिए रामबाण उपाय

हर कोई अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत ज़रूर करता है और फिर पैसे कमाकर अपनी ज़िंदगी खुशी से व्यतित भी करता। बहुत से लोग मेहनत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी धन संबंधी परेशानियों से हमेशा घिरे रहते हैं। बता दें कि इसा एक प्रमुख कारण आपके खुद के घर में मौजूद वास्तुदोष भी हो सकता है।Image result for धन संबंधी परेशानियों

वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसकी मदद से आप धन एवं सुख में बाधक आ रही तत्वों का प्रभाव आप दूर कर सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा आपके व पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहती है। आज वेद संसार आपको 4 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा है जिसकी मदद से आप अपनी कंगाली से छुटकारा पा सकते हैं Image result for लक्ष्मी की कृपा

• बांसुरी – 

अगर आप अपने वास्तु दोष को सच में दूर करना चाहते हैं, तो बता दें कि इसके लिए बांसुरी को बहुत ही कारगर माना गया है। घर में आर्थिक समस्याओं की मुसिबतें बुरी तरह घेरे हुए हैं, तो इससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर में ज़रूर रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र की मानें तो बांसुरी घर में रखने से मां लक्ष्मी का वास हमेशा घर में बना रहता है। जान लें कि इससे भी वास्तु दोष दूर होता है और धन आगमन के स्रोत बनने लग जाते हैं। वहीं, शिक्षा, व्यवसाय या नौकरी में बाधा आने पर शयन कक्ष के दरवाजे पर दो बांसुरियों को लगाना भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है।Image result for बांसुरी

ये भी पढ़िए : जानिये धनतेरस पर क्या खरीदे और क्या ना खरीदे

• नृत्य करती हुई गणेश जी की मूर्ति –
भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी लोग कहते हैं। अपने घर से धन और सुख में आ रही बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई भगवान गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बता दें कि भगवान गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा को घर में इस तरह रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी की दृष्टि रहे।Image result for गणेश जी की मूर्ति

ये भी पढ़िए : सुबह करे हथेलियों के दर्शन तो होगी धन,यश और कीर्ति की बरसात

• मां लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति –
हर कोई अपने घर में मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर रखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर में मां लक्ष्मी के साथ कुबेर की भी मूर्ति याद से रखें। यह तो हम सभी जानते हैं कि आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं और इसी कारण दोनों एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। ध्यान रहे कि कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी कहलाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखना चाहिए।Image result for कुबेर की मूर्ति
• शंख – 
वास्तु की मानें तो एकमात्र शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जान लें कि जहां नियमित शंख का घोष होता वहां के आस-पास की हवा भी शुद्घ और सकारात्मक हो जाती है। वहीं, दूसरी ओर शास्त्रों की मानें तो जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणवर्ती शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी खुद आकर निवास करती हैं। बता दें कि ऐसे घर में धन संबंधी परेशानी कभी नहीं निवास करती है। बता दें कि शंख को लाल कपड़े में लपेटकर ही पूजा स्थान में रखना चाहिए और नियमित रूप से इसकी पूजा भी करनी चाहिए।Image result for शंख