Breaking News

ਇਕ ਵੇਲ ਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 800 ਅੱਲਾਂ (ਲੌਕੀ ),ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ |

 

 

ਅੱਜ ਅਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੌਕੀ (ਅੱਲ,ਘਿਆ) ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ । ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਵੇਲ ਤੋਂ 50 – 150 ਲੌਕੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੇਲ ਤੋਂ 800 ਲੌਕੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ . .ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਲੌਕੀ (ਅੱਲ,ਘਿਆ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਲੌਕੀ (ਅੱਲ,ਘਿਆ) ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਉਗਾਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਵਾ ਵਿੱਚ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਹੀ ਸਬਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਲੌਕੀ  ਦੀ ਵੱਲ ਵਿੱਚ ਨਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਲੌਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕ (3G CUTTING) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਕੀ (ਅੱਲ,ਘਿਆ) ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲ ਤੋਂ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 3 ਜੀ ।

ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ

ਲੌਕੀ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸਿਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵੇਲ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਰ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ   ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਰ ਫੁੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿਓ । ਉਸਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੀ ਵੇਲ  ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇਗੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਰ ਫੁੱਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿਓ । ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜੀ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ । ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ । ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲ ਵਿੱਚੋ ਤੀਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇਗੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਆਵੇਗਾ । ਇਹੀ ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਾਦਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ 300 ਤੋਂ 400 ਲੌਕੀ ਇਕ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ।

 ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 800 ਲੌਕੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ

3 ਜੀ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 800 ਲੌਕੀ ਦਾ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ 3 ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭੱਗ 800 ਲੌਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 20 ਲੌਕੀ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 21 ਵੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 22 ਵੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ  ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ । ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ 500 ਲੌਕੀ ਦੀਆ ਵੇਲਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 20 ਵੇਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 21  ਵੀ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਨਾ ਆਪਣਾਓ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 22 ਵੀ ਵੇਲ ਤੋਂ   ਫਿਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਦੋਹਰਾਓ ।

ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ । ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਲਿਥੀਨ ਦਾ ਸਾਇਜ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਲ ਦਾ ਹੈ । ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇਕਰ ਅੱਲ ਦਾ ਸਾਇਜ ਦੋ ਫੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਥੀਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਾਲਿਥੀਨ ਦੂੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਹੈ । ਤਾਂਕਿ ਅੱਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲਗਦੀ ਰਹੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲ ਦੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਲੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਸਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੋਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਸਦਾ ਸਵਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੱਲ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

( 3ਜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ )

 

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

 

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .V

 

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

About admin

Check Also

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਖਾਸ Hairstyles ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਦੇਸੀ ਤੜਕਾ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ …