Breaking News

ਜਾਣੋ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਘਿਓ (ਫੈਟ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫਾਰਮੂਲਾ

 

ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।Image result for punjab buffalo milk

ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੱਝ ਵਿੱਚ 06 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 04 ਤੋਂ 05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਟ ( ਚਰਬੀ ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੋਲਸਟਨ ਫਰੀਜਿਅਨ ਬੇਰੜਾ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਵਿੱਚ 3 . 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਵਿੱਚ 4 . 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।Image result for punjab buffalo milk

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ । ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ,ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ,ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਸੁੱਕਿਆ ਚਾਰਾ / ਭੂਸਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੁੱਕਿਆ ਚਾਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਪਸ਼ੂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।Image result for punjab buffalo milk

ਬੱਛੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਓ , ਕਿਉਂਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਗਰਲੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਦਾਵਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 30-40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 70-80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਘੱਟ ਹੋਣ 5-10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।Image result for punjab buffalo milk

ਵਧੇਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੋਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਘੱਟ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।Image result for punjab buffalo milk

ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਚਣਯੋਗ ਤੱਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 18% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 5 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ 7 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਅਤੇ 30-40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੱਠੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।Related image

ਅਜਿਹੀ ਫੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 35-40% ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਆਦਿ, 25-30% ਖਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋ੍ਹਂ, ਵੜੇਵੇਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, 15-20% ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ, ਰਾਈਸ ਬਰਾਨ, ਵੀਟ ਬਰਾਨ, 2% ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੀਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਜਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitterImage result for punjab buffalo milk

About admin

Check Also

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਖਾਸ Hairstyles ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਦੇਸੀ ਤੜਕਾ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ …