Breaking News

ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੂੱਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਵਟ :
ਚੰਗੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆ ਨਾਸਾ ਚੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜਾ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਓਬਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ , ਪੂੰਛ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਚੀਕਣੀ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਛਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪੱਟ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਚੌਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥਣ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲੰਬੇ , ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ :
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੁ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 – 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ . ਚੋਦੇ ਸਮੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧਾਰ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥਣ ਸੁਗੜ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਮਰ :
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 – 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 2 – 3 ਦੰਦ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸ਼ੁ ਖਰੀਦਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ 8 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 8 ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇ 16 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 16 ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ 32 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 20 ਅਸਥਾਈ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ :

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਠੀਕ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤੇ ਵਧੀਆ ਡੇਅਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਜਨਣ :

ਚੰਗੀ ਦੁਧਾਰੂ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜਨਣ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਜਨਣ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ , ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਣਾ , ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ , ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੱਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ , ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੂਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

About admin

Check Also

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਖਾਸ Hairstyles ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸੋਈ ਦੇਸੀ ਤੜਕਾ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ …