Breaking News

ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ , ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 75 % ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ

 

 

ਠੰਡ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ  ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਧੰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ( ਨਾਬਾਰਡ ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਏਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿ ਤੁਸੀ  ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਟ ਦਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਂਡਿਆਂ  ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਇਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਮੀਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ।

ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਧੰਦਾ

ਨੇਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਏਗਰੀਕਲ‍ਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ( ਨਾਬਾਰਡ ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕ‍ਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 10 ਹਜਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੇਇਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਲੋਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਤੋਂ 42 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੌਖ ਨਾਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਕੰਸਲਟੇਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮਾਈ

ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ , ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚੂਚਾ 16 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਬਰਾਇਲਰ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚੂਚਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਇਰ ਬਰਿਡ ਦੇ ਚੂਚੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ  ਅੰਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗਭੱਗ 300  ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕ‍ਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਇਲਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲ ਖਰਚ 64 ਤੋਂ 65 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੂਚੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ,ਦਾਣਾ , ਦਵਾਈਆਂ , ਬੀਮਾ, ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿੱਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 10 ਹਜਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਇਲਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਨਾਲ ਹੀ , ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲੱਗਭੱਗ 25 ਤੋਂ 28 ਲੱਖ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਕਮਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ । ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪਿਟਲ ਕਾਸ‍ਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਧੰਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਕਰੋ , ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ । ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ , ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਥਾਂ 1 . 5 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਚੂਚਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜਾਮ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Thanks for watching & reading our post , hope you like all post . We do not own copyright of this material , all my post taken by different source like youtube, daily motion or different news website. We do not use any copyrighted material in my site. If you found any copyright material then go to our contact us page and send claim to us. We will remove copyright post as soon as earlier.We are not posted any type of fake news , all post are proper evidence that are real . If any person found that my post is fake news then also send your query with proof .Our aim to provide fresh & good material to you , we wants to give fast & viral news who viral in social media . Also our post full fill facebook & google policies. We are not gather any personal information when you visit our website. Only third party ads are shown in my site , which we have no control .If you like my post then request to you please share with your friends on social media , whatsapp and twitter .

About admin

Check Also

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ,ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂਫ਼ਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਖ਼ਬਰ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ …